5. Mai 2013

Dawno hužywa zajśpiśna politika kazń nacija

136 destroyed villages - Strip Mining by Vattenfall in LusatiaDawno hužywa zajśpiśna politika kazń nacija, aby systematiski domownju a kulturu serbskego luda a Łužycanarjam na škódu zniceła. Pšawe togo luda su staršy, ako Nimcy how sobu bydly. Měrny słowjański lud Serbow, kótary jo hupóral kwišycu a bogatu kulturu, glěda slědk na stolětne stawizny nismske pśegónjowanje a pódtłocowanje. Źinsnajśne kněžarstwo njama za notny tu praksu namócy skóńcyś.

Zarucowany sćit pó wustawje serbskej domownij, rěcy a  kultury hobstanjo we wěrnosći we wótryśach pśedcej nowach serbskach jsow, wót tych se južo wěceń ako 130 wjow zniczyli; „sćit“ wiźimy ako bźezskruplowe zapusćenje bogatswej kultury; „sćit“ se pokaźo we inkompetentnych, samowólnych a njekazniskich zapśimnjenjach nimskeje kněžarstwa do pšašanja serbskej kometency, wśebnje na pólu kubłanja. Gospóaŕstwy a ekologiske se njeznjasnijo taka industrija, to kuždy dawno wě. Rozgorny jo, kak móžno źinsa hyšći statkowaś taka industrija pód pśichylnosću nimskej politiki! Tradicija namóc dosega wót statnych kazjow srjejźowěka wó pšuskich Wěrchow a Kralow, wót Bismarck a Wilhelm II. wó Weimarsku republiku, wót nacijowego regima wó NDRski cas do źinsa dajo tradicije nimskej namóc pśeśiwo serbskego luda. Hobstojnosći se maju hyšći njeznjasliwyśće, dokulaž źinsa hukšacajucy se póraju swětarske a sebjespódobnje wót tych, kótarych su winowaty. Lud Serbow jo hogrozone se minuś; we slědneje krizy pyta swój sćit pśi gremijow Europy, hobrośijo se na europske ludy, na wšo ludy zwěta, aby swóju lichotu  a samostatnosću dostał!

Keine Kommentare: